BACHELOR DEGREESBachelor of Apologetics (B.Apol.)

Bachelor of Biblical Studies (B.B.S.)

Bachelor of Christian Counseling (B.C.C.)

Bachelor of Christian Education (B.C.Ed.)

Bachelor of Christian Philosopgy (B.C.Phil.)

Bachelor of Church Administration (B.C.A.)

Bachelor of Ministry (B.Min.)

Bachelor of Pastoral Counseling (B.P.C.)

Bachelor of Religion (B.Rel.)

Bachelor of Religious Literature (B.R.L.)

Bachelor of Sacred Music (B.S.M.)

Bachelor of Theology (Th.B.)